Baltinavas vidusskola sacentīsies par iespēju iegūt 10 000 eiro

Baltinavas vidusskola sacentīsies par iespēju iegūt 10 000 eiro

Baltinavas vidusskolas nākotnes redzējums atzīts par vienu no 10 labākajiem Latvijā un 6. maijā cīnīsies par galveno balvu – iespēju iegūt savai skolai Samsung tehnoloģijas 10 000 eiro vērtībā.

Uzsākot dalību programmā «Samsung Skola nākotnei», Baltinavas vidusskolas komandas dalībnieki secināja, ka divām trešdaļām skolotāju ir vājas vai viduvējas IT zināšanas, kā arī skolai nav pietiekami attīstīta informācijas aprite un atgriezeniskā saite starp skolotājiem, skolēniem, vecākiem un vietējo kopienu – tā rezultātā skolēniem nav pieejams maksimāls atbalsts mācībās un personības izaugsmē.

Lai mainītu šo situāciju, uzsākta vienotas informācijas un sadarbības sistēmas «Atvērtā skola Baltinavā» izveide, kas ietver digitālo prasmju pilnveidošanu, ikdienas darba elektronizēšanu, iedvesmas stundas un citas aktivitātes. Izveidota klašu saziņu grupas sociālajos tīklos un skolas mākoņkonts, kurā pieejama ideju krātuve un dažādi mācībām noderīgi materiāli, kurus izmanto visi skolotāji.

94% skolotāju pilnveidojuši savas IT prasmes, ko pamanījuši 80% skolēnu, atzīstot, ka skolotāju jaunās IT prasmes rada lielāku interesi par mācībām. Skolā ieviestās pārmaiņas ir pamanītas arī kaimiņos, un kolēģi izrādījuši interesi par pieredzes pārņemšanas iespējām.

«Esam guvuši lielu bagātību — jaunu pieredzi un zināšanas, esam izkāpuši no „komforta zonas“ un likuši to darīt saviem kolēģiem, kritiski novērtējuši savu un savas skolas darbu un apjautuši, cik plašas ir vēl neizmantotās iespējas, ko dod mūsdienu informācijas tehnoloģijas», atzīst Baltinavas komanda.

Skolu izstrādātos pārmaiņu projektus vērtēja kompetenta žūrija tās vadītājas — skolotājas un bijušās Izglītības un zinātnes ministres — Mārītes Seiles vadībā.

«Latvijas izglītības sistēmas lielākā vērtība ir tie skolotāji un skolu vadītāji, kuri arvien seko jaunumiem Latvijā un pasaulē un nepārtraukti pilnveido mācību metodes, sadarbības formas un skolas vidi, lai nodrošinātu skolēniem labāko iespējamo mācību vidi. Vidi, kur bērni ne tikai apgūst zināšanas, bet mācās tās izmantot praktiski, sasaistot ar ikdienas dzīvi un sadarbojoties ar citiem skolēniem un pieaugušajiem. Tikai skolotāji, kas paši ir aktīvi, aizrautīgi, zinātkāri un gatavi mācīties un mainīties, var šādas īpašības attīstīt skolēnos,» uzskata Mārīte Seile. Viņa atzinīgi vērtē šādas privāto uzņēmumu ilgtermiņa iniciatīvas kā «Samsung Skola nākotnei», kas palīdz skolotājiem un motivē darboties aktīvāk.

«Samsung Skola nākotnei» programmas noslēguma pasākums notiks 6. maijā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā. Finālā sacentīsies skolas no Baltinavas, Grundzāles, Jelgavas, Limbažiem, Preiļiem, Rīgas, Tukuma, Valmieras un Ventspils. Pasākumā piedalīsies LR Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, «Samsung Electronics Baltics» prezidents Filips Čois, skolu mentori un citi izglītības jomas entuziasti.

Priecāsimies, ja pagodināsiet pasākumu ar savu klātbūtni. Esam pārliecināti, ka arī Jūsu skola novērtēs savējo atbalstu!