Baltinavas novada jauktais koris- skates rezultāti

Baltinavas novada jauktais koris- skates rezultāti

Šogad 4. maijā Baltinavas novada jauktais koris piedalījās Alūksnes, Balvu un Gulbenes koru apriņķa koru skatē. Skates žūrija Baltinavas novada kori novērtēja ar 40,11 punktiem, piešķirot 1. pakāpes diplomu.

Par tik labu rezultātu jāpateicas visiem kora dalībniekiem, kas nenogurstoši mēģināja skates repertuāru. Paldies kora vadītājai un diriģentei Aijai Naglei un koncertmeistarei Romualdai Dāvidai.

Lai skanīgas balsis un labi rezultāti arī turpmāk!

Baltinavas KN vadītāja

Inta Ločmele