Paziņojums!

Paziņojums!

Ziemeļlatgales Uzņēmēju dienās 9.jūlijā no plkst. 9:00 – 13:00 Balvos notiks mājražotāju un amatnieku tirgus un uzņēmumu prezentācija. Baltinavas novada dome aicina pieteikties Baltinavas novada mājražotājus un amatniekus, kuri vēlas tirgot savu produkciju un uzņēmējus, kuri vēlas prezentēt savu uzņēmumu līdz 6.jūlijam pie Sarmītes Tabores personīgi, telefoniski (28399183), vai rakstot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv .