Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemes nomas tiesību izsoli

Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemes nomas tiesību izsoli

Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemes nomas tiesību izsoli sekojošām zemes vienībām:

kadastra Nr. 3844 010 0192, platība 6,3762 ha;

kadastra Nr. 3844 003 0691, platība 1,5 ha;

kadastra Nr. 3844 003 0330, platība 1,5 ha;

kadastra Nr. 3844 003 0693, platība 0,5 ha.

Pieteikties 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv.