AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE

AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE

17. septembra pēcpusdienā Baltinavas kultūras namā pulcējās novada seniori, lai kopīgi pavadītu rudenīgo pēcpusdienu. Seniorus sveikt bija ieradusies gan Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, gan Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Kultūras nama pašdarbības kolektīvi – jauktais koris un amatierteātris «Palādas» un etnogrāfiskā ansambļa sievas bija sagatavojuši brīnišķīgu koncertu, kurā netrūka ne dziesmu, ne skeču. Tāpat par prieku senioriem uzstājās Viļakas bērnu un jauniešu sporta skolas mazie dejotāji Andžejs Krakops un Kitija Vancāne. Prieks, ka arī paši vakara viesi piedalījās koncertā un visi varējām baudīt Pītera Laganovska un Marijas Supes priekšnesumu ne tikai koncerta, bet arī balles laikā. Tāpat pauzes aizpildīja arī enogrāfiskais ansamblis.

Seniori aktīvi izmantoja iespēju nofotografēties un atmiņai par pavadīto vakaru saņemt savu foto, par ko parūpējās Evita Broka un Dace Ločmele, gatavojot rāmīšus bildēm un visu vakaru drukājot tās.

Vakars tika pavadīts dziedot, dejojot un klausoties dzeju un novēlējumus. Paldies visiem vakara dalībniekiem, kuri atnāca un ar savu klātbūtni kuplināja šo vakaru. Par mūziku dejām parūpējās kapela «Augusti» no Līvāniem.

Liels Paldies jāsaka arī šoferiem, Anatolijam, Agrim, Arnim un Sandim kas seniorus nogādāja uz pasākumu un pēc tam uz mājām. Paldies Baltinavas vidusskolai par autobusu. Liels paldies Dacei un Sarmai par palīdzību visas sestdienas garumā, kā arī visiem pārējiem, kuri sniedza atbalstu, lai senioriem šis vakars izdotos un paliktu atmiņā.

Baltinavas KN vadītāja

Inta Ločmele

AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 0AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 1AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 2AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 3AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 4AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 5AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 6AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 7AIZVADĪTA BALTINAVAS NOVADA SENIORU BALLE 8