1. septembris Mūzikas un mākslas skolā

1. septembris Mūzikas un mākslas skolā

1. septembris Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ienāca ar spožiem saules stariem, asteru, gladiolu, dāliju ziediem, ar priecīgām bērnu čalām, ar Ģederta Ramaņa dziesmas „Mūzikas zeme" skaņām. Direktores M. Bukšas uzmundrinājums, Baltinavas novada domes priekšsēdētājas Lidijas Siliņas, Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvesta Satņislava Prikuļa, dzejnieces Venerandas Andžānes laba vēlējumi- saglabāt zināšanu kāri, darba prieku audzēkņiem, pedagogiem izturību, neizsīkstošu enerģiju, sapratni, mīlestību, vecākiem būt blakus bērniem ar padomu, paraugu, ar palīdzību,izskanēja viņu uzrunās.

Svinīgi skolas saimē tika uzņemti jaunie audzēkņi. Skolas kolektīvs sveica arī jaunos pedagogus – Vijoļspēles skolotāju Lieni Loginu un Dejas skolotāju Ditu Niperi. Nelielu muzikālu sveicienu visiem svētkos veltīja skolas absolventi – Diāna Logina, Liene Logina, Rita Keiša, Māris Keišs.

Pasākuma izskaņā visi vienojās G.Rača un Ulda Marhileviča dziesmā „Tikai tā".

Lai visiem skaists, darbīgs, radošiem panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

1. septembris Mūzikas un mākslas skolā 01. septembris Mūzikas un mākslas skolā 11. septembris Mūzikas un mākslas skolā 21. septembris Mūzikas un mākslas skolā 31. septembris Mūzikas un mākslas skolā 41. septembris Mūzikas un mākslas skolā 51. septembris Mūzikas un mākslas skolā 61. septembris Mūzikas un mākslas skolā 71. septembris Mūzikas un mākslas skolā 81. septembris Mūzikas un mākslas skolā 91. septembris Mūzikas un mākslas skolā 101. septembris Mūzikas un mākslas skolā 111. septembris Mūzikas un mākslas skolā 12