Skolotāju dienas balle Baltinavas KN

Skolotāju dienas balle Baltinavas KN

Rudenīgajā 30. septembra vakarā, kad darba nedēļa jau beigusies un visi skolēni ar smaidu tika pavadīti baudīt brīvdienas, Baltinavas novada kultūras namā pulcējās skolotāji, lai varētu pabūt kopā ne tikai darbā, bet arī svētkos. «Tiem, kas daudz strādā, ir kārtīgi jāatpūšas. Un kurš vēl strādā tik daudz kā skolotāji. Nav tādas citas profesijas, kas audzina, māca un sagatavo dzīvei cilvēkus. Pavisam mazus bērnus vecāki ved uz skolu un uztic skolotājam. Un skolotājs māca, rūpējas un atdod šim mazajam cilvēkam visu savu gudrību un zināšanas», ar šādiem vārdiem skolotājus uzrunāja vakara vadītāji Agita Keiša un Edgars Jermacāns. Savus apsveikuma vārdus skolotājiem veltīja arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Vakara gaitā tika sveikti skolotāji, kuriem liela daļa dzīves ir pagājusi daloties ar savām zināšanām un kuri skolotāja profesijai veltījuši 20 un vairāk gadus. Pedagogiem tika pasniegti ziedi, personalizēta svecīte un Baltinavas novada domes Atzinības raksts. Apsveikumus un Atzinības rakstus saņēma skolotājas Aļona Jokste, Lilita Ločmele un Velta Ļvova, kuras ir skolotājas jau 25 gadus. Suminātas tika Skaidrīte Keiša un Anita Ločmele, kas pedagoga profesijai veltījušas 30 skaistus gadus. Skolotāja Tatjana Leicāne saņēma atzinības rakstu par 35, bet skolotāja Irēna Kaša par 40 profesionālā darba gadiem, atzinības rakstu saņēma arī skolotāja Nadežda Logina-Slišāne, kas šajā profesijā strādā nu jau 50 gadus. Par labu mūziku un jautru omu gādāja muzikanti «Broļi optimisti» no Rēzeknes.

Liels paldies vakara vadītājiem Agitai un Edgaram. Paldies visiem, kas palīdzēja svētku tapšanas procesā — it īpaši Sarmai Sutugovai, Evitai Brokai, Inārai Daukstei.

Teksts: Inta Ločmele, Evita Broka

Foto: Evita Broka

Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 0Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 1Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 2Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 3Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 4Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 5Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 6Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 7Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 8Skolotāju dienas balle Baltinavas KN 9