Tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem

Tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem

Piektdienas pēcpusdienā Baltinavas vidusskolas paaudžu centrā notika tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem. Tikšanās notika UNESCO nedēļas Latvijā ietvaros. Tēma – kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un aizsardzība Baltinavas novadā.

Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāves Vilma Platpīre un Evita Princova auditoriju iepazīstināja ar kultūrvēstures mantojuma aizsardzības sistēmu Latvijā un aicināja sabiedrību iesaistīties kultūras pieminekļu aizsardzībā.

Lielākā daļa pasākuma apmeklētāju bija Baltinavas vidusskolas skolēni un skolotāji, kuri aktīvi iesaistījās diskusijā par Baltinavas novada kultūrvēstures pieminekļiem un to aizsardzību.

Inspektores informēja arī par nesen izskanējušo atradumu Svātūnē, minot, ka vienīgais pozitīvais ieguvums ir atrasto lietu nodošana muzejam, taču vairāk šajā gadījumā ir negatīvā, jo zūd atrasto lietu zinātniskā vērtība. Ja atradējs visu būtu atstājis zemē un informējis par to inspekciju, iespējams, par vēsturi mēs uzzinātu daudz vairāk. Inspektores aicināja būt vērīgiem un uzmanīgiem ar zemē atrastajām senlietām un atradumus atzīmēt, bet neaiztikt, ziņojot par atradumu. Tā mēs uzzināsim par mūsu senčiem daudz vairāk, lieki netraucējot pīšļu mieru.

Teksts: Inta Ločmele

Foto: Evita Broka