1.vieta konkursā “Rudens prieks”

1.vieta konkursā “Rudens prieks”

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas «Vizuāli plastiskā māksla» 4. klases audzēkņi — Lars Miethke, Nika Oļipova, Liene Kaša, Aleta Ločmele, Arvils Kokorevičs, Edvarts Ločmelis, Evana Ločmele, Anna Miethke un Kristīne Čigure piedalījās Balvu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā konkursā «Rudens prieks».

Pateicoties bērnu un skolotājas Lilitas Kūkojas entuziasmam, radošai izdomai un neatlaidīgam darbam, tapa kopdarbs „Ballējam neguļam, kurinām, kurinām", kurā mazas no zāles veidotas skudriņas dejo, kurina ugunskuru, cep šašliku un priecājas.

24.oktobrī BJC uz konkursa noslēguma un apbalvošanas pasākumu aicināja visus konkursa dalībniekus no 12 starpnovadu izglītības iestādēm. Liels bija pārsteigums gan skolēniem, gan skolotājai par žūrijas vērtējumu, iegūto 1. vietu. Jauno mākslinieku izcili padarītais darbs sniedza prieka un gandarījuma sajūtu ne tikai pašiem, bet arī skolai un vecākiem.

Lilita Kūkoja