Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā

Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā

2016.gada 17. novembrī Baltinavas Kultūras namā notika Latvijas Republikas 98. Dzimšanas dienai veltīts koncerts. Svētku pasākumu atklāja kultūras nama vadītāja Inta Ločmele un Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, bet turpinājumā izskanēja Latvijas Republikas himna Baltinavas novada pūtēju orķestra izpildījumā. Patriotisku sveicienu bija sagatavojuši arī Baltinavas vidusskolas skolēni, kas savā stāstījumā, gan dziesmās aprakstīja Latviju, Latgali, gan arī savu dzimto Baltinavas novadu. Koncertā ar savām skanīgajām balsīm priecēja arī Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis. Valsts svētku koncerta laikā ar Baltinavas novada domes Atzinības rakstiem par nesavtīgu ieguldījumu un godprātīgu darbu tika godināti Baltinavas novada kapsētu vecākie. Kā zināms, viena no unikālākajām latviešu tautas tradīcijām ir savu senču godināšana. Liela loma latviešu un īpaši latgaliešu kultūrā ir kapsētām. Gan kapu kopšana un uzturēšana, gan kapu svētki ir apliecinājums, ka mēs latvieši savus tajā saulē aizgājušos piederīgos pieminam un turam godā. Tieši tādēļ šogad tika godināti tie cilvēki, kuri ar nesavtīgu darbu un mīlestību sniedz neatsveramu atbalstu visiem mums, lai kapsētas apmeklējums sagādātu prieku ne tikai kapusvētkos, bet arī ikdienā. Cilvēki, kuru sirdsdarbs ir rūpes, lai visu mūsu piederīgo pēdējā atdusas vieta tiktu pienācīgi apkopta, lai ierašanās kapsētā būtu patīkama un kavēšanās atmiņās piepildīta. Baltinavas novada domes Atzinības rakstus saņēma Pliešovas kapu vecākais Astērijs Keišs, Merkuzīnes kapu vecākā Valentīna Boldāne, Breksenes kapu vecākā Genovefa Ločmele, Merkuzīnes Jauno kapu vecākā Antoņina Krakope, Gubas kapu vecākā Irina Nikolajeva, Dziervīnes kapu vecākā Anna Vilkaste, Slobodas kapu vecākā Velta Mītke, Čudarīnes kapu vecākā Brigita Langovska, Dansku kapu vecākais Jānis Ločmelis, Zubku kapu vecākā Janīna Kubuliņa un Svētūnes kapu vecākā Stefānija Ludborža- Gabrāne. Braukājot pa Baltinavas novadu un runājot ar kapu vecākajiem Merkuzīnes kapu vecākā Valentīna Boldāne ieteica vārdus, kas palīdz viņai pienākumu pildīšanā- «Kopa vīta jōuztur kōrteibā. Kristeigūs kopsāta ie svēteita vīta, leidzeigi kai dīvnoms. Labi kūpta kopsāta līcinoj na tikai par cīnu pret myrušajīm, bet ari par cylvāku kultūru. Kopsāta ir pīmineklis bejušajīm cylvākīm.» Pēc apsveikumu un labo vārdu nodošanas kapu vecākajiem patriotiskās noskaņās izskanēja Eugenija Karūdznīka un Annas Rancānes kopīgi radītā dziesma Skaidra volūda Daces Loginas, Guntas Loginas un Elijas Loginas izpildījumā, dziesmas laikā visi pasākuma apmeklētāji piecēlās kājās un pievienojās dziesmas izpildījumam. Pēc tam klātesošie varēja baudīt Folkloras grupas „Grodi" koncertu.

Teksts, Foto

Evita Broka

Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 0Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 1Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 2Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 3Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 4Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 5Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 6Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 7Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 8Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 9Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 10Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 11Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 12Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 13Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 14Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā 15