Patriotiskā nedēļa Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

Patriotiskā nedēļa Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

No 11. novembra Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos staroja svecītes īpašos svečturos, ko bija veidojuši mākslas nodaļas audzēkņi. 11. novembra pievakarē skolas audzēkņi un skolotāji ar lāpu uguntiņām rokās piedalījās svinīgā Lāčplēša dienai veltītā gājienā uz Gubas kapiem pie Latvijas valsts neatkarības cīnītāja Voldemāra Milberga kapa, un uz piemiņas vietu Masļenku ciema traģēdijas piemiņas vietu.

Gājiena priekšgalā soļoja mūsu pūtēju orķestris, atskaņojot patriotiskus skaņdarbus, un neskatoties uz ne tik labvēlīgajiem laika apstākļiem, noskaņa gājiena dalībnieku vidū bija vienotības un pacilātības pilna.

16. novembrī skolā notika Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts „Man svarīga Latvijas zeme", kur audzēkņi atskaņoja un izdziedāja skaistākās tautas dziesmas par mūsu zemi. Skolas gaiteņus un kamerzāli rotāja sarkanbaltsarkanas ziedu kompozīcijas un liesmoja sarkanbaltsarkanas sveces.Koncertā sākumā visi vienojās kopējā himnas atskaņošanā pūtēju orķestra pavadībā. Pedagogi lasīja O.Slišāna esejas „Runoj zeme", „Runoj guņs", „Runoj yudiņs" un «Runoj gaiss».

Pasākuma izskaņā direktore M .Bukša pasniedza Atzinības rakstus skolas audzēkņiem, kuri piedalījās Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā „Skani mana tēvu zeme", kuru rīkoja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ilūkstes novada kultūras centru. Atzinības rakstu saņēma: Madara Kļaviņa, Māra Circene, Mareks Supe, Rebeka -Andžēla Šaškova, Ernests Krakops ( ped. Sandra Bukša), Kristīne Čigure, Lars Miethke (ped. Iveta Gabrāne), Nils Miethke, Domeniks Slišāns ( ped.Indra Keiša). Par ieguldīto darbu pateicības saņēma arī pedagogi.

Skolas audzēkņi un pedagogi piedalījās arī svētku svinīgajā pasākumā Baltinavas KN.