Baltinavas jauktajam korim 20!

Baltinavas jauktajam korim 20!

Dziesmas vara ir saskaņa!

Sanāksim kopā ar dziesmu! Tas nozīmē ne tikai dziedāt, bet sapīt vēju koku zaros, ielaist tauriņu ziedā, ļaut dvēselei izdejot valsi! Sanākt kopā ar dziesmu, tas, nozīmē atvērt logu uz prieku. Būt kopā, dziedāt un neprasīt: Kāpēc?

Ar šādu uzaicinājumu Baltinavas novada jauktā kora dziedātāji 19. novembra pēcpusdienā gaidīja ciemos viesus, lai svinētu 20 gadu jubileju. Jau pavasarī tikaizlemts, ka dzimšanas diena jānosvin, jāsagatavo koncerts, jāuzaicina ciemos kolektīvi no apkārtējiem novadiem, ar kuriem ir izveidojušās draudzīgas attiecības kā arī jāuzgriež lustīgs dancis kopā ar sava novada pašdarbniekiem. Notika aktīvs sagatavošanās darbs – neskaitāmie mēģinājumi, jo vēlme iepriecināt viesus un baltinaviešus bija liela. Mēs vēlējāmies mainīt priekšstatu par kora dziedāšanu, ko bijām dažkārt dzirdējuši no apkārtējiem, ka kora dziesmas nav interesantas un vienmuļas. Viss atkarīgs, kas un kā to pasniedz. Degsmi dziedātāju acīs, radošu pieeju katrai dziesmai un koncerts var sākties...Skatītāju pilnajā zālē, kuri atdeva godu dziedātājiem, pirmāsuznāca kora meitenesdziedādamas – Aizalaida sauleite aiz mākonīša, atnoca moseņas, atnoca broleiši, atnocam visi mēs padzīdoti, un tad lepnā marša solī uzsoļoja kora puiši. Koncertu veidojām no dziesmām, kas mums pašiem ir nozīmīgas un kuras ir dziedātas svarīgos koncertos un braucienos. Un tā griezās atmiņu virpulis: Dziesma kā kliedziens – savējie sapratīs; Tautas dziesmu virkne, jo kā gan bez senās no māmuļām mantotās dziesmas, atceroties braucienus, tika ielocītas balsis dažādās valodās, gan pajodelējām, gan nedaudz itāliski, gan krievu valodā dziedātā dziesma koru karos- Белая черёмуха. Dziesmas, kas stāstīja par mūsu kora ģimeniskajām tradīcijām –sacerējušies vairāki pāri, dzimst kora bērni un protams, Dvēseles dziesma, kura izpelnījās ilgus aplausus. Koncerta izskaņā uzsverot skaisto, bet grūto Dziesmu svētku ceļu, skanēja J.Vītola Gaismas pils un ieskandinot Latvijas simtgades Dziesmu svētku taku, dziedājām R.Tigula dziesmu Lec saulīte. Kad izskanēja dziesmas pēdējie akordi, bija liels prieks par kopā paveikto, par dziedātāju pozitīvo enerģiju, mīlestību un ticību pašu spēkiem. 20 gadus atpakaļ, kad iesākās 1.kora sezona, aprīlī, laikrakstā „ Vaduguns" tika rakstīts: Sācies ceļš. Ar mēģinājumiem. Ar rajona kolektīvu kopmēģinājumiem. Ar mazo dziesmu „karu". Ar skatēm. Sācies ceļš- tā nevienreiz vien tika teikts 6.aprīlī Balvu kultūras namā- rajona koru un pūtēju orķestra „Balvi" koncertā, kuru varētu nosaukt par ģenerālmēģinājumu pirms novada svētku skates, gan par Latvijas dziesmu svētku ieskaņu koncertu. Rajona koru virsdiriģents Roberts Liepiņš pēc koncerta atzina, ka tā turpinot, kori noteikti aizies līdz galamērķim. Koncerts beidzās ar kopkora dziedāto Pūt vējiņi. Tā šis skaistais Dziesmotais ceļš ritējis, piedzīvojot daudzus brīnumainus mirkļus – trauksmainās emocijas pirms neskaitāmām koru skatēm un Dziesmu svētkiem. Izrādās, ka kora tradīcijas Baltinavas pusē ir diezgan senas. Jau 20.gs. sākumā izveidojas baznīcas koris un lieli nopelni ir arī Aizsargu organizācijai, kura izveido kori. Šie kori bija pirmie, kuri piedalījās Latgales Dziesmu svētkos 1940.gadā. Rakstos teikts, ka Baltinavas pagasta koris tiek dibināts 1950.gadā un to vada ērģelnieks Pāvels Zelčs. Tā arī aizsākās Dziesmu svētku tradīcijas Baltinavā. Pa šo laiku kori pa dziesmu ceļu vadījuši daudzi diriģenti: Polomeiko, I.Truba, A.Ziņģe, I.Anspoks, K.Pušmucāns, I.Karaļkova, M.Saukāne, A.Laicāns, A.Ločmele. un 1996./97 gada sezonā kori iesāka vadīt M.Bukša un A.Nagle. Uzsākot kora sezonu 2010.gada rudenī. Diriģentes Aijas vēlējums koristiem ar J.Rubeņa vārdiem: Dzīve nav domāta nepārtrauktam smagam darbam. Ir tik labi laiku pa laikam apstāties un padomāt, ko es daru, Vai vispār ir jēga tam, ko daru? Dzīve prasa līdzsvaru. Mums jāatvēl laiks ne tikai mūsu ārējām vajadzībām bet, arī mums pašiem, mūsu Dvēselēm.

Kora diriģente Aija Nagle

Baltinavas jauktajam korim 20! 0Baltinavas jauktajam korim 20! 1Baltinavas jauktajam korim 20! 2Baltinavas jauktajam korim 20! 3Baltinavas jauktajam korim 20! 4Baltinavas jauktajam korim 20! 5Baltinavas jauktajam korim 20! 6Baltinavas jauktajam korim 20! 7Baltinavas jauktajam korim 20! 8Baltinavas jauktajam korim 20! 9Baltinavas jauktajam korim 20! 10Baltinavas jauktajam korim 20! 11Baltinavas jauktajam korim 20! 12Baltinavas jauktajam korim 20! 13