Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja


  • 1.2017. gada kultūras pasākumu plāns.
  • 2.Pašvaldības līdzdalības iepējas Dziesmu un deju svētku tērpu izgatavošanā kolektīviem.
  • 3.Sporta krekliņu un un orientēšanās sporta inventāra iegāde jaunsargu vienībai.
  • 4.Par darba samaksu KN kolektīvu vadītājiem un iespēju grozīt darba attiecības
  • 5.Citi jautājumi.