Piecgadīgo bērnu grupiņas izlaidums

Piecgadīgo bērnu grupiņas izlaidums

28. maijā 9 Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgo grupiņas bērni teica atvadas bērnudārzam, lai rudenī dotos uz Baltinavas vidusskolas sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupiņu.

Šogad izlaidumu svinēja Esmeralda Juhmane, Inese Antonova, Egija Ļvova, Alise Dārta Logina, Kristaps Ločmelis, Ieva Kozlovska, Ligita Matule, Oksana Zarubina un Santa Zelča.

Ir pagājis vēl viens darba cēliens – mācību gads, kura laikā ir apgūti gan cipari, gan iepazīta burtu valstība un zilbes.Pasākuma gaitā bērni kopā ar skolotāju Skaidrīti atcerējās, kā viņiem ir gājis šinī mācību gadā, ko ir apguvuši. Kopā ar mūzikas skolotāju Ritu bērni izdziedāja savas mīļākās dziesmas.

Pasākumā bija ieradusies arī viešņa – meitene Maša (skolotāja Aļona) no bērnu mīļākās multfilmas „Maša un lācis", kura arī gribēja doties bērniem līdzi uz skolu. Maša bija paņēmusi līdzi koferi ar dažādām viņasprātskolai noderīgām lietām, kuras gan, kā vēlāk izrādījās, skolā nemaz nebija noderīgas. Maša bērniem uzdeva dažādus uzdevumus, gan skaitīt, gan salikt zilbes.

Bērni arī palīdzēja Mašai sakārtot skolas somu, ieliekot tajā lietas, kas tik tiešām būs vajadzīgas skolā.

PII vadītāja Ilze Ločmele