Novada mācībā iepazīst Baltinavas novada kultūrvēstures vietas

Novada mācībā iepazīst Baltinavas novada kultūrvēstures vietas

25. maijā Baltinavas vidusskolas 7. klases skolēni devās ekskursijā pa Baltinavas novadu. Visa mācību gada garumā novada mācības stundās tika iepazīta ne tikai Latgales vēsture, bet arī Baltinavas novads. Mācību gada pēdējās dienās skolēniem bija jāiejūtas gidu lomā, jo viņiem jau iepriekš bija dots uzdevums — sagatavot stāstījumu par Baltinavas novada ievērojamākajām kultūrvēstures vietām – celtnēm, pieminekļiem, personībām. Svarīgi bija ne tikai sagatavot interesantu stāstu, bet arī piesaistīt klausītājus. Ekskursijas laikā jaunie gidi stāstīja par Baltinavas parku, spirta brūzi, tiesas namu, izglītības iestādēm. Brīvības cīņu notikumus skolēni atcerējās Baltinavas pareizticīgo kapsētā, godinot kritušo cīnītāju Voldemāru Mīlbergu. Interesanti bija uzzināt par ievērojamajām Latgales kultūrvēstures personībām – Miķeli Bukšu un Odumu Vizuli ( O. Vyzuļs). Novērtējot savstarpējo stāstījumu, skolēni atzina, ka vislabākais gids bija Justīne Puriņa, labi gida lomā iejutās arī Agrita Luīze Kušnire un Alise Kokoreviča. Paldies skolas direktoram par iespēju doties šajā mācību ekskursijā, kā arī paldies skolas autobusa šoferim Normundam.

Baltinavas vidusskolas skolotāja Inta Ludborža

Novada mācībā iepazīst Baltinavas novada kultūrvēstures vietas 0Novada mācībā iepazīst Baltinavas novada kultūrvēstures vietas 1