Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas

Skolotāju iedrošināti, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 3.,4.,7. un 8. klases audzēkņi piedalījās zīmējumu konkursā «Ilustrācija manam mīļākajam O. Slišāna dzejolim», kas notika Viļakas novada Upītē.

Godalgotās 1.vietas diplomus šajā konkursā ieguva 3. klases skolnieces Laine Mežale, Madara Kļaviņa un Māra Circene.

Diplomus par iegūto 2.vietu saņēma Alise Kokoreviča un Liene Kaša. 3.vietu un simpātiju balvu piešķīra Aletai Boldānei, bet Evanai Ločmelei — 3.vietu un specbalvu. Atzinības rakstus izpelnījās Madaras Circenes un Dairas Circenes zīmējumi. Pateicības rakstu saņēma Nika Oļipova.

Skolotājām Ivetai Gabrānei un Sandrai Bukšai par bērnu sagatavošanu radošo darbu konkursam veltītam Ontonam Slišānam pasniedza pateicības rakstus.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 7. klases skolniece Aleta Boldāne

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas 0Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas 1Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas 2Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas 3Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem godalgotas vietas 4