Klimata pārmaiņām veltīta konference Baltinavas vidusskolā

Klimata pārmaiņām veltīta konference Baltinavas vidusskolā

Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas", projekta Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods: 2013. — 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem.

Šī gada 19.maijā Baltinavas vidusskolā projekta „Comenius" ietvaros tika rīkota konference, kuras tematika bija veltīta klimata pārmaiņām un globālajai sasilšanai. Baltinavā ar savu lekciju par šo tēmu viesojās LatvijasUniversitātes profesors Dr. geol. Vitālijs Zelčs.

Uz konferenci tika aicināti Baltinavas vidusskolas 6. – 12.klašu skolēni, kā arī ikviens interesents. Profesors Vitālijs Zelčs atraktīvā veidā iepazīstināja klausītājus ar daudziem faktoriem, kuri ietekmē klimata pārmaiņas, kā arī atspēkoja mūsdienās tik ļoti populāro viedokli, ka pie visām klimata pārmaiņām un globālās sasilšanas ir vainojams tikai cilvēks un viņa saimnieciskā darbība uz planētas Zeme. Pēc lekcijas klausītāji varēja cienāties ar dažādām uzkodām.

Profesors V. Zelčs kopā ar Baltinavas vidusskolas direktoru Imantu Slišānu, „Comenius" projektā iesaistītajiem skolotājiem (T. Začesti, I. Ludboržu, L. Kūkoju, L. Meščanovu, A. Zelču), projekta grāmatvedi Silviju Zelču un Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Lidiju Siliņu turpināja sarunas brīvākā gaisotnē. Baltinavas vidusskolas 11.klases skolēns Dailis Langovskis īsumā pastāstīja par visiem braucieniem, kuri ir notikuši projekta „Comenius" ietvaros, iepazīstināja ar skolēnu aktivitātēm un izdarīto, pētot klimata pārmaiņas. Arī skolotāji dalījās savā pieredzē par piedzīvoto Čehijā, Vācijā un Polijā.

Agita Zelča, Baltinavas vidusskolas skolotāja.

Klimata pārmaiņām veltīta konference Baltinavas vidusskolā 0Klimata pārmaiņām veltīta konference Baltinavas vidusskolā 1Klimata pārmaiņām veltīta konference Baltinavas vidusskolā 2