Pasākumi novada bibliotēkā martā

Pasākumi novada bibliotēkā martā

1. "Šis mirklis īsiņais,

Kad īstenībā esam
Tas pieder mums" A.Skalbe
( 1. martā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1922-2002 ) dzejnieks Arvīds Skalbe );
2. «Gan nācijas, gan latviešu valodas un kultūras sekmīgu pastāvēšanu var nodrošināt tikai sabiedrības dzīvotgriba un vēlme izkopt savu valodu un kultūru.” Janīna Kursīte
( 8. martā literatūrzinātniecei, folkloristei Janīnai Kursītei — 65 );
3. 27.marts – 2.aprīlis E-prasmju nedēļa – sniegt individuālas konsultācijas.
Pasākumi:
18. martā KN pasākums “Reiz bija”
Kopā tiek aicināti bijušās p. s. “Baltinava” darbinieki.
Apzināt cilvēkus, savākt fotogrāfijas un atmiņu stāstus, dokumentālas atmiņas un
veidot prezentāciju par p.s. “Baltinava” darbību un cilvēkiem
Seminārs Balvu CB bibliotēku darbiniekiem 10.03.
Jauno grāmatu diena 17.03.