Lieliska diena Varakļānos

Lieliska diena Varakļānos

Mēs, Baltinavas vidusskolas 5.klase, 26.maija rītā devāmies mācību gada noslēguma ekskursijā uz Varakļāniem. Piedalījāmies piedzīvojumā ar nosaukumu „Pa grāfa Borha takām Varakļānos" visas dienas garumā.

No rīta ieradāmies Varakļānu pilī, kurā atrodas muzejs. Tur mūs saģērba atstarojošās vestēs, ķiverēs, tā, ievērojot visus drošības noteikumus, kopā ar jauko ekskursijas vadītāju Modru Vilkaušu kāpām uz skrejriteņiem un raitā gaitā devāmies uz pilsētiņas centru. Braukšana ar skrejriteni bija ļoti neierasta, jo lielākā daļa no mums to darīja pirmo reizi.

Pirmais pieturas punkts bija Sv. Viktora kapela, kur mums izstāstīja pa kādam „kapeņu stāstiņam". Tālāk devāmies uz Varakļānu centrālo laukumu, kurā ir „labirints". To skolēniem bija jāizbrauc ar skrejriteni. Pēc aktīva brauciena visi gribēja veldzēties strūklakā, neizpalika arī šļakstīšanās, kaut gan jau tā mazliet lija. Laukumā ir aplūkojams viens no nedaudzajiem saules pulksteņiem Latgalē.

Vēlāk „skrejriteņojām" uz Varakļānu vidusskolu, kuras aktu zālē bija jāveic vairāki uzdevumi – jāsaliek puzle ar Varakļānu pils attēlu, jāliek glāžu piramīda un ar īpašu mērierīci jāmēra skolas stadiona garums(par mērvienību tika ņemts mūsu skolnieka garums). Skolā tikām arī pie garšīgām pusdienām.

Pēc tam devāmies atpakaļ uz pili, kur klausījāmies dažādas leģendas, tad devāmies izlūkot noslēpumainos pils pagrabus, kuros atradām loku un bultas. Pēc tam katrs varēja „izmēģināt roku" loka šaušanā. Pēdējais uzdevums prasīja daudz fiziska spēka, jo šļūcot pa virvi bija jāšķērso Kažavas upīte. Esot Varakļānos, obligāts apskates objekts parkā ir mīlestības akmens, uz tā tapa jauka un draudzīga klases kopbilde. Ekskursija noslēdzās ar cienastu, ko bija sarūpējuši pils „slepenie gariņi". Brauciens bija izdevies un sniedza daudz patīkamu emociju.

Agita Zelča, Baltinavas vidusskolas 5.klases audzinātāja.

Lieliska diena Varakļānos 0Lieliska diena Varakļānos 1Lieliska diena Varakļānos 2Lieliska diena Varakļānos 3