Vokālo ansambļu reģionālā skate

Vokālo ansambļu reģionālā skate


18. martā Rugāju Kultūras namā notika vokālo ansambļu reģionālā skate, kurā piedalījās arī Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis. Vokālā ansambļa dziedātājas skatē ieguva II pakāpi, savācot 39,5 punktus. Paldies visām ansambļa dziedātājām un vadītājai Marija Bukšai par skatē gūtajiem panākumiem. Veiksmi arī turpmāk!