Baltinavas MMS uzlabo materiāli tehnisko bāzi.

Baltinavas MMS uzlabo materiāli tehnisko bāzi.


Baltinavas novads piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” rīkotajā projektu konkursā ar projektu „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā”. Projekta mērķis: nodrošināt skolu ar nepieciešamajām tehnoloģijām, lai varēt uzsākt īstenot jaunu mācību priekšmetu „Datorgrafika”.
Projekts tika atbalstīts daļēji, piešķirts finansējums 1171 EUR ( viens tūkstotis simts septiņdesmit viens eiro) printera-lāzera, formāts A3, iegādei.
Līgums Nr. 2017-1VIZ-MO4002.
Projekta vadītāja Marija Bukša