Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017"

Aizvadīts pasākums


Piektdien, 31.martā Baltinavas kultūras namā notika pasākums «Satiec savu meistaru! 2017», kur visi tika laipni aicināti rotaļās ar dziedāšanu, mīklu minēšanu ticējumu skaidrošanu, ko vadīja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis kopā ar bērniem. Ticējumus skaidroja un mīklas uzdeva Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Antoņina Krakope. Labākie mīlu minētāji saņēma medaļas un lieliski pavadīja laiku.
Savukārt, sestdien, 1. aprīlī Baltinavā, Baltinavas novada muzeja telpās notika pasākums „Satiec savu meistaru! 2017”. Šogad pasākumā Baltinavas novada iedzīvotāji varēja mācīties gatavot senos cepumus, ko mācīja Baltinavas novada amatu meistari kopā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docētāju Nelliju Kivkucāni un studentiem. Pasākumā piedalījās necerēti liels apmeklētāju skaits — pārsvarā mammas un vecmammas kopā ar bērniem. Pasākums sākās ar teorētisko daļu, kur pasākuma apmeklētāji varēja vērot Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējas un studentu prezentācijas par galda kultūru un kulināro mantojumu vairākās paaudzēs. Informāciju par cepumu gatavošanas tradīcijām literatūras avotos prezentēja Baltinavas bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova. Baltinavas vidusskolas skolotāju un skolēnu aptauju – „Par sovu babu dūmojūt” bija veikusi Arīna Bistrova. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēja aplūkot senos traukus, galdautus, ikonas un citus vēstures mantojumus. Tālāk sekoja praktiskā daļa, kur savas amata prasmes novada iedzīvotājiem tālāk nodeva Maruta Ločmele, Ingrīda Briede, Aelita Mežale, Valentīna Daukste, Lucija Logina, Nellija Kivkucāne. Muzejā bija apskatāmi arī Lucijas Loginas un Valentīnas Daukstes izšūtie galdauti un galdsedziņas.
Apmeklētāji varēja skatīties un aktīvi iesaistīties mīklas sagatavošanā, veltnēšanā, cepšanā. Tapa smilšu cepumi, biezpiena bumbiņas, žagariņi, rozītes, cukura kliņģerīši. Meistari ne tikai prasmīgi darbojās, bet arī atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem, deva padomus un atklāja savus garšīgo cepumu noslēpumus un meistarknifus. Pirmo pannu cepumi līdz traukiem nemaz nenonāca – tika kāri apēsti.
Interesanti bija vecmāmiņu stāsti – ar ko garšīgu viņas palutina savus mazbērnus. Baltinavieši uzzināja ko mazbērniem gatavo novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kādus garšīgus cepumus saviem mazbērniem cep vecmāmiņa Anita (Danskovīte), kā arī, ko katru sestdienu Emma gatavo kopā ar savu vecmāmiņu Silviju.
Sirsnīgs un emocionāls stāsts par savu vecmāmiņu bija Lilitai Kūkojai.
Paldies pasākuma organizatorēm Antrai Keišai, Ivetai Gabrānei un Inārai Bubnovai! Paldies Meistariem par savu zināšanu un prasmju tālāknodošanu! Paldies apmeklētājiem par dalīšanos atmiņu stāstos!


Evita Broka
Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 0Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 1Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 2Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 3Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 4Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 5Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 6Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 7Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 8Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 9Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 10Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 11Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 12Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 13Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 14Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 15Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 16Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 17Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 18Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 19Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 20Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 21Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 22Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 23Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 24Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 25Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 26Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 27Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 28Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 29Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 30Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 31Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 32Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 33Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 34Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 35Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 36Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 37Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 38Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 39Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 40Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 41Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 42Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 43Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 44Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 45Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017" 46