RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 130
Jaunākās galerijas

22.novembrī Saksofonistu koncerts Baltinavā

1 diena atpakaļ
22.novembrī plkst.15:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notiks saksofonistu koncerts.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolā apskatāma jauna izstāde

2 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā apskatāma Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas programmas "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu skolas nobeiguma darbu izstāde.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skola sveic visus svētkos!

6 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sveic visus Latvijas Republikas dzimšanas dienā!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.