Satiec savu meistaru Baltinavā

Satiec savu meistaru Baltinavā

Tradicionāli- arī Baltinavas novada meistari laipni aicināja interesentus piedalīties sagatavotajās aktivitātes.

27. martā- Baltinavas audējas kopā ar citiem interesentiem devās ciemos uz Rugājiem, uz darbnīcu „Ziemeļlatgales tautas tērpu darināšana. Brunči. Zeķes." Savukārt Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas pulcēja vidusskolas 1.- 6. klases, kā arī pirmsskolas izglītības klasi uz atraktīvo darbnīcu „Rotaļdejas".

Darbnīcas sākumā, ansambļa sievas aicināja bērnus „atsvaidzināt" atmiņu, izdejojot dejas, kas pagājušajā gadā iemācītas šajā pasākumā- „Kupla līpa", „Eima eima". Kopā iemācījāmies arī jaunas dejas „Krauklīts sēž ozolā" un „Mēs ejam pa Pēterburgas tiltu". Brīdi atpūšoties un uzņemot spēkus ar kultūras nama vadītājas sagatavotajiem našķiem, bērni bija atkal gatavi dejot kopā ar dziedātājām. Skolotājas Irēnas Kašas pavadībā arī bērni iemācīja sev zināmu rotaļu. Muzikālo pavadījumu rotaļām nodrošināja Lucija Keiša, spēlējot uz cītara, Velta Mītke un Jānis Keišs.

Pasākuma otrajā dienā- 28. martā- audējas, adītājas, rokdarbnieces pulcējās Baltinavas novada muzejā, audējas Ivetas Gabrānes un muzeja vadītājas Antras Keišas gatavotajās darbnīcās. Atklājot pasākumu, muzeja vadītāja pauda savu pateicību gan tuvajiem, gan tālajiem viesiem, par ieinteresētību un vēlmi savās prasmēs padalīties ar citiem. Pēc noskatītā video, kurā iemūžināti Baltinavas audēju pulciņa dalībnieču un vadītājas stāsti, sākās diskusija par tēmu „Pūra lādes".

Ar izglītojošu prezentāciju Zanda Keiša klātesošos iepazīstināja ar Baltinavas novada sievu pūra lādēm, to vēsturi. Daudzas no šīm sievām bija arī personiski ieradušās uz diskusiju, lai pastāstītu par pūra gādāšanu, dalīšanu, mičošanu. Pāris lādes tika arī izstādītas muzejā interesentu apskatei. Klātesošie iepazinās ar Marijas Kaņepes pūra lādes stāstu, Aijas Jefimovas stāstījumu par savas dzimtas pūra lādes vēsturi.

Inga Briede aizraujoši stāstīja savas lādes stāstu. Arī muzeja vadītāja Antra dalījās ar savu kāzu, pūra lādes stāstu. Kā uzzinājām, Antras lāde bijusi lieciniece daudzām kāzām, arī vedekla Ginta savu pūru kārtoja tieši šajā lādē. Par mūsdienīgas pūra lādes gatavošanu pastāstīja meistara Raimonda Leicāna meita Gunta Pudnika, jo Raimonda gatavotā lāde priecēja pasākuma dalībnieces izstādē muzejā. Arī Veltas Mītkes dēls Nils pastāstīja savas dzimtas lādes vēsturi.

Noskaidrojuši informāciju par Baltinavas pūra lādēm, jautājām arī ciemiņiem- par pūra gādāšanu, dalīšanu viņu pusē. Rugāju novada rokdarbniece Marta Gailuma pastāstīja, ka viņas pūra lādi gatavojis kāds vietējais meistars kokdarbnīcā. Savukārt kāda skolotāja no Mētrienas savu pūra lādi ieguvusi ar māsas palīdzību, kas to noskatījusi komisijas preču veikalā.

Diemžēl, pasākuma laikā secinājām, ka daudzām sievām lādes vairs nav saglabājušās, jo tās ceļojušas no vienām kāzām uz otrām, un tā arī nav atgriezušās. Taču vairākām sievām lādes vēl šobaltdien stāv mājās- bieži vien klētiņā, kā miltu glabātuve.

Eduards Buravecs pastāstīja par Agneses Kašas pūra lādes atjaunošanu, ko veicis kopā ar mājturības skolotāju Valentīnu Keišu un klasesbiedriem. Aizraujošs bija Eduarda mammas, Ivetas Gabrānes stāsts par to, kā šo lielo un smago lādi pārvietojusi no mājas bēniņiem. Diskusijas laikā radās arī daži neatrisināti jautājumi, kā piemēram, kā vecāki un vecvecāki šīs lādes pārvietojuši uz māju bēniņiem, jo tas taču ir tik smagas!

Diskusijas noslēgumā Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova klātesošos iepazīstināja ar interneta vietnēs un bibliotēkā atrodamo informāciju par pūra lāžu vēsturi Latvijā. Pasākuma turpinājumā ar savām prezentācijām iepazīstināja ieradušies viesi. Ciemiņi no Rugājiem pastāstīja par zeķu, rokdarbu meistariem savā novadā.

Mājturības skolotāja Inga Līvjaka no Vangažiem stāstīja par mājturības stundām, skolnieču aktivitāti viņas skolā. Inga atzina, ka bieži vien skolnieces uzdodot jautājumu- kāpēc ir jāmācās adīt, ja varam tās iegādāties. Skolotājas uzdevums ir radīt interesi un vēlmi apgūt šos rokdarbus. Kristīgās internātpamatskolas mājturības skolotāja Inga Careva iepazīstināja ar viņas darba specifiku, skolnieču ieinteresētību adīšanā. Rēzeknes augstkolas pasniedzēja Liene Zarembo kopā ar mājturības 1. kursa studentiem iepazīstināja ar savu studiju kursu, studiju specifiku.

Atpūtas brīžos klātesošos priecēja māsas Anna un Māra Laganovskas, kas izdziedāja skaistas dziesmas ģitāras pavadījumā.

Pārrunājušas adīšanas praksi, dažādās tehnikas, dziju krāsošanas iespējas ar dabīgajiem materiāliem, darbnīcu dalībnieces ķērās pie praktiskajām nodarbībām. Inga Careva mācīja „čosno" segu izšūšanu, audējas varēja izmantot iespēju un aust ar muzeja stellēm. Adītājas apmainījās ar savu pieredzi, iemīļotāko adījumu pamācībām. Interesenti arī izmantoja iespēju aplūkot plašo adījumu, izšuvumu izstādi.

Pasākuma organizatores nonāca pie secinājuma, ka darbnīcu laikā gūts ļoti plašs informācijas apjoms, gandrīz vai vesela pētījuma apjomā. Varam pastāstīt, ka darbs pie pūra lāžu izpētes nebeidzas- Iveta Gabrāne aicina ikvienu, kam mājās vēl joprojām atrodas pūra lāde- padalīties ar informāciju, bildēm.

Tiksimies nākamajā pasākumā „Satiec savu Meistaru!" kad meistari atkal pulcēsies vienuviet, daloties ar savām prasmēm un pieredzes stāstiem!

Satiec savu meistaru Baltinavā 0Satiec savu meistaru Baltinavā 1Satiec savu meistaru Baltinavā 2Satiec savu meistaru Baltinavā 3Satiec savu meistaru Baltinavā 4Satiec savu meistaru Baltinavā 5Satiec savu meistaru Baltinavā 6Satiec savu meistaru Baltinavā 7Satiec savu meistaru Baltinavā 8Satiec savu meistaru Baltinavā 9Satiec savu meistaru Baltinavā 10Satiec savu meistaru Baltinavā 11Satiec savu meistaru Baltinavā 12Satiec savu meistaru Baltinavā 13Satiec savu meistaru Baltinavā 14Satiec savu meistaru Baltinavā 15Satiec savu meistaru Baltinavā 16Satiec savu meistaru Baltinavā 17Satiec savu meistaru Baltinavā 18Satiec savu meistaru Baltinavā 19Satiec savu meistaru Baltinavā 20Satiec savu meistaru Baltinavā 21Satiec savu meistaru Baltinavā 22Satiec savu meistaru Baltinavā 23Satiec savu meistaru Baltinavā 24Satiec savu meistaru Baltinavā 25Satiec savu meistaru Baltinavā 26Satiec savu meistaru Baltinavā 27Satiec savu meistaru Baltinavā 28Satiec savu meistaru Baltinavā 29Satiec savu meistaru Baltinavā 30Satiec savu meistaru Baltinavā 31Satiec savu meistaru Baltinavā 32Satiec savu meistaru Baltinavā 33Satiec savu meistaru Baltinavā 34Satiec savu meistaru Baltinavā 35Satiec savu meistaru Baltinavā 36Satiec savu meistaru Baltinavā 37Satiec savu meistaru Baltinavā 38Satiec savu meistaru Baltinavā 39Satiec savu meistaru Baltinavā 40Satiec savu meistaru Baltinavā 41Satiec savu meistaru Baltinavā 42Satiec savu meistaru Baltinavā 43Satiec savu meistaru Baltinavā 44Satiec savu meistaru Baltinavā 45Satiec savu meistaru Baltinavā 46Satiec savu meistaru Baltinavā 47Satiec savu meistaru Baltinavā 48Satiec savu meistaru Baltinavā 49Satiec savu meistaru Baltinavā 50Satiec savu meistaru Baltinavā 51Satiec savu meistaru Baltinavā 52Satiec savu meistaru Baltinavā 53Satiec savu meistaru Baltinavā 54Satiec savu meistaru Baltinavā 55Satiec savu meistaru Baltinavā 56Satiec savu meistaru Baltinavā 57Satiec savu meistaru Baltinavā 58Satiec savu meistaru Baltinavā 59Satiec savu meistaru Baltinavā 60Satiec savu meistaru Baltinavā 61Satiec savu meistaru Baltinavā 62Satiec savu meistaru Baltinavā 63Satiec savu meistaru Baltinavā 64Satiec savu meistaru Baltinavā 65Satiec savu meistaru Baltinavā 66Satiec savu meistaru Baltinavā 67Satiec savu meistaru Baltinavā 68Satiec savu meistaru Baltinavā 69Satiec savu meistaru Baltinavā 70Satiec savu meistaru Baltinavā 71Satiec savu meistaru Baltinavā 72Satiec savu meistaru Baltinavā 73Satiec savu meistaru Baltinavā 74Satiec savu meistaru Baltinavā 75Satiec savu meistaru Baltinavā 76Satiec savu meistaru Baltinavā 77Satiec savu meistaru Baltinavā 78Satiec savu meistaru Baltinavā 79Satiec savu meistaru Baltinavā 80Satiec savu meistaru Baltinavā 81Satiec savu meistaru Baltinavā 82Satiec savu meistaru Baltinavā 83Satiec savu meistaru Baltinavā 84Satiec savu meistaru Baltinavā 85Satiec savu meistaru Baltinavā 86Satiec savu meistaru Baltinavā 87Satiec savu meistaru Baltinavā 88Satiec savu meistaru Baltinavā 89Satiec savu meistaru Baltinavā 90Satiec savu meistaru Baltinavā 91Satiec savu meistaru Baltinavā 92Satiec savu meistaru Baltinavā 93Satiec savu meistaru Baltinavā 94Satiec savu meistaru Baltinavā 95Satiec savu meistaru Baltinavā 96Satiec savu meistaru Baltinavā 97Satiec savu meistaru Baltinavā 98Satiec savu meistaru Baltinavā 99Satiec savu meistaru Baltinavā 100Satiec savu meistaru Baltinavā 101Satiec savu meistaru Baltinavā 102Satiec savu meistaru Baltinavā 103Satiec savu meistaru Baltinavā 104Satiec savu meistaru Baltinavā 105Satiec savu meistaru Baltinavā 106Satiec savu meistaru Baltinavā 107Satiec savu meistaru Baltinavā 108Satiec savu meistaru Baltinavā 109Satiec savu meistaru Baltinavā 110Satiec savu meistaru Baltinavā 111Satiec savu meistaru Baltinavā 112Satiec savu meistaru Baltinavā 113Satiec savu meistaru Baltinavā 114Satiec savu meistaru Baltinavā 115Satiec savu meistaru Baltinavā 116Satiec savu meistaru Baltinavā 117Satiec savu meistaru Baltinavā 118Satiec savu meistaru Baltinavā 119Satiec savu meistaru Baltinavā 120Satiec savu meistaru Baltinavā 121Satiec savu meistaru Baltinavā 122Satiec savu meistaru Baltinavā 123Satiec savu meistaru Baltinavā 124Satiec savu meistaru Baltinavā 125Satiec savu meistaru Baltinavā 126Satiec savu meistaru Baltinavā 127Satiec savu meistaru Baltinavā 128