Attīstības programmas

Baltinavas novada investīciju un rīcības plāni


Baltinavas novada izglītības sistēmas attīstības plāns 2015.-2018. gadam

Pārskats par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu

Paziņojums par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam galīgās redakcijas atzīšanu par apstiprinātu


Informatīvs ziņojums par Baltinavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam


Baltinavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam


Baltinavas novada attīstības programma 2011. - 2018.gadam