Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Vineta Cīrule


64563411

26674837

barintiesa@baltinava.lv

Bāriņtiesas darba laiks :
Pirmdiena
08.30-13.00
14.00-17.00

Otrdiena
08.30-13.00

14.00-17.00

Ceturtdiena

08.30-13.00

14.00 - 17.00