Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai

Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai1. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai


Pabalsta apraksts
Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai skolas piederumu iegādei.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalsts tiek piešķirts pēc audzēkņu sarakstiem, kurus iesniedz izglītības iestādes.


Pabalsts tiek piešķirts:
- visiem Baltinavas vidusskolas audzēkņiem;
- visiem piecgadīgajiem bērniem, kuri apmeklē Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestādi;
- Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs.


Pabalsta apmērs:
Pabalstu € 10,00 apmērā vienreiz gadā var saņemt no 15.augusta līdz 15.oktobrim.


Reglamentējošie dokumenti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā".Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109


2. Pabalsts bērna izglītības veicināšanai


Pabalsta apraksts
Pabalsts bērna izglītības kvalitātes veicināšanai.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalsts tiek piešķirts pēc audzēkņu sarakstiem, kurus iesniedz izglītības iestādes.


Pabalsts tiek piešķirts:
Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem.


Pabalsta apmērs:
Pabalstu piešķir līdz € 40,00 apmērā vienreiz gadā.


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā".


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109