Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā, ja kādam no bērniem ir neārstējama slimība, vai ir šķērslis, kas traucē viņus adoptēt kopā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Lai ierosinātu administratīvo lietu par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījuma, jāiesniedz iesniegums.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.