Novada domei, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana

Pakalpojuma apraksts

Dokumentu, kas adresēti Baltinavas novada domei, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana. Dokuments (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.) tiek pieņemts klātienē. Lietvede izvērtē pēc kompetences saņemto dokumentu un nodod adresātam. Nepieciešamības gadījumā lietvede noformē mutvārdu iesniegumu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāiesniedz, jānosūta novada domei, struktūrvienībām vai amatpersonām adresēts dokuments.

Elektroniski caur www.latvija.lv.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.