Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

- Ja vecāki ir laulībā, bērna piedzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem.

- Ja vecāki nav laulībā, notiek paternitātes atzīšana, bērna tēvam un mātei personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļai vai pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu. Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

- Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Bērna vecākiem jāierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt bērnu. Vecākiem jāņem līdzi personu apliecinoši dokumenti (pase, identifikācijas karte), laulības apliecība, medicīnas apliecība par bērna dzimšanu.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bērna dzimšanas fakta reģistrācija ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Stepiņa- dzimtsaraksti@baltinava.lv, tālr. 64522028

Reglamentējošie normatīvie akti.