Dzīvesvietu deklarēšana, izziņas izsniegšana par dzīvesvietu

Pakalpojuma apraksts

Deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšana par pašvaldībā deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums. [Iesnieguma Veidlapa]

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Dzīvesvietas deklarēšana klātienē - Valsts nodeva EUR 4,27

Dzīvesvietas deklarēšana portālā www.latvija.lv- Bezmaksas

Ziņa par dzīvesvietas anulēšanu – Bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.