Finanšu nodaļa

Finanšu nodaļas vadītāja

Ināra Supe


64521215

finanses@baltinava.lv

Nodokļu administrators - NĪ. speciālists

Inese Kaņepe

Darba laiks:

Otrdiena- 08.30-17.00, Trešdiena 08.30-17.00, Ceturtdiena 08.30-12.30


64507268

nek.ipasumi@baltinava.lv

Galvenā grāmatvede

Anita Meiere


64521215

bilance@baltinava.lv

Grāmatvede

Daina Pastare


64521215

daina.pastare@baltinava.lv

Grāmatvedis

Jānis Začests


64521215

janis.zacests@baltinava.lv

Kasiere

Anita Daukste


64507266

rekini@baltinava.lv