Iestādes galvenie uzdevumi

kvalitatīvi sagatavot pamatizglītības apguvei,
veicināt bērnu garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, palīdzēt bērnam apzināties sevi kā personību,
attīstīt bērnu loģisko domāšanu, zinātkāri, prasmi izvirzīt mērķus un iesaistīt gribas piepūli uzdevumu veikšanā, iedvest ticību saviem spēkiem,
attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski - estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
mācīt saskatīt dabā skaisto un attēlot to savās rotaļās un darbībā.

Iestādes darbā iespēju robežās tiek iesaistīti arī bērnu vecāki.