Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Pakalpojuma apraksts

Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāierodas pie nekustamā īpašuma speciālista - nodokļu administratora.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

NĪ. speciālists - nodokļu administrators Inese Kaņepe - nek.ipasumi@baltinava.lv, tālr. 64507268

Reglamentējošie normatīvie akti.