Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Baltinavas novada domes sēžu protokolu izraksti. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai klātienē.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana notiek klātienē pieprasīšanas brīdī vai pa pastu, atbilde tiek sniegta normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

- Apliecināts domes sēdes protokola izraksts trešajai personai EUR 1,42;

- apliecināta novada domes sēdes protokola kopija EUR 7, 11.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.