Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojumu saņem nekustamā īpašuma (zemes vai ēkas) īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Izziņa tiek izsniegta tikai pēc tam, kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, kavējuma nauda (ja ir bijuši maksājuma termiņa kavējumi). Izziņas paredzētas iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāierodas pie nekustamā īpašuma speciālista - nodokļu administratora.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

NĪ. speciālists - nodokļu administrators Inese Kaņepe - nek.ipasumi@baltinava.lv, tālr. 64507268

Reglamentējošie normatīvie akti.