Izziņu, izrakstu un norakstu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas arhīva fondos esošo dokumentu kopijas, izraksti, noraksti.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

- Apliecināts domes sēdes protokola izraksts trešajai personai EUR 1,42;

- apliecināta novada domes sēdes protokola kopija EUR 7, 11;

- izziņas EUR 0.71;

- par domes, tās institūciju lēmumu, rīkojumu un citu dokumentu apliecinātām kopijām un izrakstiem no domes arhīva EUR 2.85;

- rekomendācijas vai raksturojuma izsniegšana EUR1.42.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.