Vispārējā un juridiskā nodaļa

Amats Tālrunis e-pasts
Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja
Maija Stepiņa

64522028 jurid.nodala@baltinava.lv
Juriskonsults
Kaspars Ādminis
26196074

jurists@baltinava.lv
Projektu vadītājs
Gatis Siliņš
64563581
projekti@baltinava.lv
Kanceleja
Inese Siliņa
64521228
dome@baltinava.lv
Datorsistēmu tehniķis
Egīls Kivlis
26199681 info@baltinava.lv
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Madara Siliņa
29364993 sab.attiecibas@baltinava.lv
Tūrisma informācijas konsultante
Madara Siliņa
29364993 turisms@baltinava.lv