Kontaktinformācija

Baltinavas novada dome

Baltinavas novada domes darba laiki:


Pirmdiena: 8:30 - 18:00

Otrdiena: 8:30 - 17:00

Trešdiena: 8:30 - 17:00

Ceturtdiena: 8:30 - 17:00

Piektdiena: 8:30 - 16:00


Pusdienu pārtraukums katru darba dienu no plkst.13:00 līdz 13:30


Reģ. Nr. 90009115590
Kārsavas iela 16, Baltinava,
Baltinavas novads, LV-4594
tel. +371 64521227, +371 64522028
fax. +371 64516077
e-pasts: dome@baltinava.lv

SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV27UNLA0050019759750