Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Karnevāls Mūzikas un mākslas skolā

15 dienas atpakaļ
29. janvārī plkst 18.00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika gadskārtējais tematiskais karnevāls “Pasaules tautas un kultūras”. Karnevāla vadītājs bija ieradies no Arābu Emirātiem kopā ar savu pavadoni no Indijas.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolā VECĀKU KOPSAPULCE 3.februārī

25 dienas atpakaļ
​Pirmdien, 3. februārī pulksten 18:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā vecāku kopsapulce. Pēc sapulces plkst.19:00 varēs noskatīties filmu "Oļegs".
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā top šarmanti rūķi

2 mēneši atpakaļ
29.novembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika radoša darbnīca. No audekla, diegiem, krāsainām bumbiņu virtenēm audzēkņi izgatavoja brīnišķīgus Ziemassvētku rūķīšus.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.