Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Pakalpojuma apraksts

Lai atbalstītu sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, kā arī lai veicinātu uzņēmējdarbību un infrastruktūras attīstību novadā, iedzīvotāji var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāiesniedz iesniegums NĪN atvieglojumu piešķiršanai, uzrādot un/ vai pievienojot prasītos dokumentus. [Iesnieguma Veidlapa]

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

NĪ. speciālists - nodokļu administrators Inese Kaņepe - nek.ipasumi@baltinava.lv, tālr. 64507268

Reglamentējošie normatīvie akti.