Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejāPabalsta apraksts
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek izmaksāts personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija, un kura sasniegusi 80 gadu vecumu.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalsts, tiek izmaksāts bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju.


Pabalsts tiek piešķirts:
Personām, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.


Pabalsta apmērs:
Sasniedzot 80, 85 gadus – 30 euro
90 gadus - 90 euro
95 gadus - 95 euro
100 gadus - 100 euro
101 gadus - 101 euro un tālāk attiecīgi gadu skaitam.


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā".Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109