Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei

Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādeiPabalsta apraksts
Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei ir dāvanas veidā.
Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalstu Ziemassvētku saldumu iegādei piešķir, pamatojoties uz Baltinavas novada izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumu ar
dāvanas saņēmēju sarakstu un Sociālā dienesta sastādītu sarakstu.
Pabalsts tiek piešķirts:
-
Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem;

- Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem līdz 6 gadu vecumam;

- Ilgstošā sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošiem Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem.


Pabalsta apmērs:
Pabalsts ir līdz € 6,00 personai un pabalsts dāvanas veidā.
Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā".
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109