Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma apraksts

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu saņemšana no fiziskām un juridiskajām personām, un to izskatīšana. Atbildes sniegšana uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa, tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.