Teritorijas plānojums

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai