Vadība

Priekšsēdētāja

Sarmīte Tabore

28399183

planosana@baltinava.lv

Domes priekšsēdētājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki –
pirmdienās no plkst.9.00 līdz 13.00 un
trešdienas no plkst.14:00 līdz 17:00,

Priekšsēdētājas vietniece

Inese Siliņa

26469223

dome@baltinava.lv

Pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 3. nedēļas ceturtdienās plkst. 09.00-11.00

Izpilddirektors

Jānis Bubnovs


28341228

izpildd@baltinava.lv

Pieņemšanas laiks: Otrdiena, trešdiena

900 - 1300