Vecāku domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:

  1. Bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
  2. Bērna un vecāku domstarpības.
  3. Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.
  4. Bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bāriņtiesā jāiesniedz: iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu; iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.