Vīna raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļauju izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Uz iesnieguma pamata domes sēdē tiek lemts par vīna raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļauju izsniegšanu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums, pievienojot noteiktos dokumentus. [Iesnieguma Veidlapa]

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.

  • Saistošie noteikumi Nr.6 no 22.05.2014 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai".