Vispārīgas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautajumiem

Pakalpojuma apraksts

Vispārīgu konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem - situācijas izvērtēšana, problēmas risinājuma ieteikšana vai pieteikuma eskalācija atbildīgajam pašvaldības darbiniekam vai iestādei, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai.

Nepieciešamības gadījumā mutvārdu iesnieguma noformēšana.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Vispārīgās konsultācijas pa tālruni vai klātienē tiek sniegtas pieprasīšanas brīdī, ja nepieciešama informācijas apkopošana, vienojas par termiņiem. Ja ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums pa pastu, atbilde tiek sniegta normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa tālr. 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.