Baltinavas vidusskolā renovēti dabaszinību kabineti

Baltinavas vidusskola ir viena no skolām, kurām ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem ir iespēja atjaunot dabaszinību un matemātikas kabinetus.

Skolā 2009. - 2010. gadā tiek realizēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Baltinavas vidusskolā" (identifikācijas Nr. 2009/0105/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/100). 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, 15 % - no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām un no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta gaitā Baltinavas vidusskolā renovēti un aprīkoti ar mēbelēm četri kabineti- fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinets. Renovācijas gaitā kabinetos izveidoti iekaramie griesti ar jauniem gaismas ķermeņiem, krāsotas sienas, atjaunots grīdas segums, ieliktas jaunas durvis. Fizikas un ķīmijas vajadzībām ar jaunām mēbelēm aprīkoti ne tikai paši kabineti, bet arī sagatavotavas telpas.

Renovētajās telpās tagad ir jauni skolēnu galdi un krēsli, pasniedzēju galdi un demonstrācijas galdi, dokumentu skapji, tāfeles, ekrāni un specifiskākas lietas katram dabaszinību kabinetam, piemēram, ķīmijas kabinetā tie ir laboratorijas galdi ar iebūvētām izlietnēm, vilkmes skapis, seifs ķimikālijām u.c.


Projekts turpināsies 2010. gadā. Nākošgad paredzēta iekārtu, piederumu un tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana kabinetos. Tas notiks Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā centralizētā iepirkuma kārtībā. Projekta īstenošanas beigu datums ir tikai pēc gada - 2010. gada 31. decembris, bet jau šajā mācību gadā skolēni dabaszinības un matemātiku var apgūt renovētajās un ar jaunām mēbelēm aprīkotajās telpās.

Datums: